OBCHODNÍ PODMÍNKY

JAK NAKUPOVAT

Objednané zboží je k odeslání nejčastěji do 3-5 pracovních dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději do 10 dnů. Pokud z nějakého důvodu není možné tuto lhůtu dodržet (zboží není na skladě), budeme Vás o tom neprodleně informovat. Delší dodací doba je u zboží které se musí po objednání vyrobit.

1. Způsob dopravy:

• Prostřednictvím České pošty (ČP) obchodním balíkem: zásilka bude doručena do druhého dne od podání, pokud se jedná o balík do ruky, doporučený balíček se doručuje 2-4 dny. O odeslání zboží budete informováni e-mailem. V případě neobdržení zásilky v uvedeném termínu doporučujeme kontaktovat ČP a informovat se, zda nedošlo k uložení zásilky na pobočce, aniž bylo dodáno do schránky oznámení. U obchodního balíku je zásilka na poště uložena pouze 5 dní! Poštovné Česká pošta při platbě předem: 80 – 170 Kč (dle hmotnosti objednávky) Poštovné se zásadně u všech zásilek určuje z hmotnosti zásilky.  V cenně poštovného je již započteno balné.
• ceník: České Pošty – Balík do ruky
• Poštovné Česká pošta – obálka: 55 Kč pouze pro rozměry max. A4, tloušťka 4 cm, nelze označit jako Křehké)

2. Způsob platby:

• Dobírkou při doručení (platba dopravci při doručení zboží, poštovné navýšeno o poplatek za dobírku)
• Bankovním převodem na náš účet u České spořitelny, číslo účtu 0823505093/0800. Variabilní symbol odpovídá číslu Vaší objednávky. Objednávka bude odeslána po příchodu platby na účet, doporučujeme proto převod uskutečnit ihned po objednání zboží.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, vyhrazuje si prodejce požadovat po kupujícím částku na pokrytí zasílacích nákladů tj. 300,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a v případě neodebrání dobírky s uhrazením poplatku za odeslání zboží v této výši.

3. Převzetí zboží od dopravce:

Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace!

Zákazník má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a zároveň ihned kontaktovat odesílatele (internetový obchod) telefonicky na nebo e-mailem. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání.

Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.

Doporučený postup při poškozeném obsahu převzaté zásilky: Pokud zásilka nevykazuje známky poškození a je adresátem potvrzen přebírací protokol dopravci, stává se zásilka vlastnictvím kupujícího. Po převzetí zásilky je další reklamace ohledně poškození zásilky řešena s dopravcem. Doporučený postup při poškození obsahu převzaté zásilky je dle zvoleného dopravce následující:

• v případě dopravy Českou poštou: Kupující je povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci na kterékoliv pobočce České pošty ve lhůtě do 2 pracovních dnů od převzetí předložením zásilky ve stavu, v jakém byla dodána. Česká pošta nepřijme reklamaci, pokud byla reklamovaná závada patrná už při dodání. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní.

Ve všech případech doporučujeme kontaktovat dopravce bez odkladu, výrazně tak přispějete ke kladnému vyřízení reklamace.

Poznámka:

Vzhledem k charakteru nabízeného zboží doporučujeme otevřít zásilku bezprostředně po převzetí a překontrolovat, zda není zboží poškozeno i pokud obal poškozen není. Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Protokol o převzetí zboží nikdy nepodepisujte aniž zboží u poškozené zásilky zkontrolujete! Pokud k této nepříjemné situaci dojde, informujte nás neprodleně (nejpozději však následující pracovní den) o vzniklém stavu prostřednictvím emailu nebo na tel. čísle 723023498. Situace bude vyřešena v nejkratším možném čase.

V případě jakéhokoli dotazu, nesrovnalosti či potíží s dopravou nás kontaktujte telefonicky či e-mailem, jsme tu pro Vás!

Obchodní podmínky jsou nesdílnou součástí všech objednávek a před uskutečněním objednání zboží je kupující (zákazník) povinen se s nimi seznámit a před odesláním objednávky odsouhlasit. Jsou platné pro nákup v internetovém obchodě „lilakrystaly“. Tyto vymezují práva a povinnosti jak ze strany prodávajícího (dodavatele), tak ze strany kupujícího (zákazníka). Prodávajícím a provozovatelem tohoto e-shopu je Liliana Balunová, Polní 10, 69618 Lužice, IČO 06892477. Další kontaktní údaje najdete v sekci „Kontakty“. Předmět podnikání uvedený v ŽL – Výroba, obchod a služby. ŽL vystavený dne 23.2.2018 v Hodoníně, č.j. ŽÚ/18/693/Bal OŽÚ/4

Objednávka
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Závazná objednávka potvrzená dodavatelem slouží jako uznání a uzavření kupní smlouvy podle těchto smluvních obchodních podmínek a zákazník souhlasí s obchodními podmínkami v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření objednávky. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jeho úspěšného splnění a nelze ji poskytovat třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k úspěšnému uzavření smlouvy jsou jasné z těchto obchodních podmínek, kde je vše srozumitelně popsáno.

Povinnosti kupujícího
Zákazník je povinen poskytnout potřebné údaje ke zdárnému splnění objednávky dodavateli. Mezi ně patří:
• Osobní údaje – jméno, příjmení, e-mail, telefon
• Firemní údaje – název firmy, IČO, DIČ – pokud je plátcem DPH
• Dodací údaje – ulice a číslo popisné, město, PSČ
• Fakturační adresu (pokud je jiná, než adresa dodací)
• Všechny další údaje, které kupující považuje za nezbytné
Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Ochrana osobních údajů
Poskytovatel prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data objednatele před zneužitím. Vaše osobní údaje mohou být shromaždovány námi nebo třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681. Osobní data mohou být využita pouze poskytovatelem a to pro účely řádného fungování služby, přímé komunikace s objednatelem a pro statistického potřeby poskytovatele nebo pro dodání objednaného zboží nebo služeb.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Zákazník má právo kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů z naší databáze.

Možnosti objednávky
Objednávat zboží lze pouze takto:
• prostřednictvím e-shopu – následně po uzavření a odeslání objednávky je kupujícímu objednávka potvrzena e-mailem
• na telefonické a emailové objednávky nebudeme brát zřetel, děkujeme za pochopení.

Zrušení objednávky
Zrušit celou objednávku nebo její části lze po předcházející dohodě na tel. č. 723023498 do 12 hod od odeslání závazné objednávky. Po uplynutí této lhůty nebo upravení objednávky podle přání zákazníka nebo odeslání objednávky není dodavatel povinen akceptovat tyto změny. V případě, že objednávka byla již vyřízena a zabalena, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením zásilky. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením a expedováním. Provozovatel obchodu ,,lecivasilamineralu.cz“ firma Lucie Zábranová je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:
• vyprodání zboží na skladě
• chybně zadaná cena u produktu
• technický problém aplikace

Odstoupení od smlouvy
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy podle §53 odst. 7 obchod. z. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na adresu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.
Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy v případě uvedeném v §53 odst. 8, písm. c.

Cena, platba
Nabídkové ceny uvedené na stránkách https://www.lilakrystaly.cz jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a bude přiložena ke zboží v balíku nebo doručena e-mailem na adresu kupujícího. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje objednávku vyřídit v pracovní dny do 48 hodin od obdržení objednávky. Pokud se doba dodání změní (například z důvodu změny skladových zásob), bude kupující o této změně informován a zboží mu bude dodáno v termínu podle dohody.

ZÁRUČNÍ LHŮTA, REKLAMACE
Každou reklamaci je nutné oznámit na telefonním čísle 723023498. Dále je nutné provést fotodokumentaci předaného balíku a zboží v něm a to odeslat na emailovou adresu lilakrystaly@seznam.cz . Výrazně to ulehčí následný proces reklamace.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Záruční lhůta je dána obchodním zákoníkem. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno do sídla firmy včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku a mělo by být zabaleno v originálním obalu.
Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího, který reklamaci vyřídí obvykle do 3 pracovních dnů, ve složitých případech maximálně do lhůty 30-ti dnů. Reklamace je obvykle vyřešena výměnou, opravou, vrácením peněz nebo slevou reklamovaného výrobku.
Reklamace se nevztahuje na zboží, které kupující poškodil sám nebo nevhodně použil.
Pokud došlo k poškození zboží během doručení, je adresát povinen zboží reklamovat u dodací pošty. Tam odnese balík s celým obsahem (poškozeným i nepoškozeným zbožím i s balícím materiálem) včetně krabice a dokladů. Veškeré náležitosti ohledně poškozeného zboží pak řeší s poštou, která zboží doručila.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo dostáli svým závazkům, pište na naši adresu info@lilakrystaly.cz. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Spotřebitel může podat návrh u České Obchodní Inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 rohu ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního sporu a domnívají se, že v průběhu řešení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Závěrečné ustanovení
Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem

Pin It on Pinterest